LỜI GIỚI THIỆU

  Thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ; Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức chương trình công bố tài liệu lưu trữ với Chủ đề: “Lạng Sơn 75 năm thi đua yêu nước”.

  Chương trình công bố gồm các nội dung:

  Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng và tổ chức phong trào thi đua yêu nước;

  Phần II: Lạng Sơn thi đua làm theo lời Bác.

  Với trên 120 tài liệu, hình ảnh, câu trích, trưng bày khái quát về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời và phát triển phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tái hiện quá trình thi đua của đồng bào các dân tộc Lạng Sơn qua các thời kỳ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, góp phần ôn lại truyền thống dân tộc, lịch sử phong trào thi đua của các ngành, các cấp trên địa bàn toàn tỉnh từ đó cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức hăng hái thi đua xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

BAN TỔ CHỨC
Không gian triển lãm
Trailer video
✯ Phần I ✯ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng và tổ chức phong trào Thi đua yêu nước
✯ Phần II ✯ Lạng Sơn thi đua làm theo lời Bác
✯ Phần II ✯ Lạng Sơn thi đua làm theo lời Bác
✯ Phần II ✯ Lạng Sơn thi đua làm theo lời Bác
✯ Phần II ✯ Lạng Sơn thi đua làm theo lời Bác
✯ Phần II ✯ Lạng Sơn thi đua làm theo lời Bác
Chia sẻ